Hart voor Personeel
Oplossingen voor Personeelszaken

WAT WIJ DOEN

HR SUPPORT OP MAAT

Werkend Nederland werkt aan een Leven Lang Werkplezier. Met maatwerk voor uw personeel en praktische oplossingen voor uw personeelszaken. Wilt u een passende instroom en inwerkperiode van nieuwe collega's? Het functioneren, werkhouding en/of de inzetbaarheid van uw personeel verbeteren? Structureel de loopbaan van uw medewerker(s) ontwikkelen? Of heeft een ingrijpende verandering binnen uw bedrijf plaatsgevonden en lijkt het personeelsbeleid hierop niet meer aan te sluiten? 

Wij staan graag naast u voor : 

Meer dan een oplossing

Ons doel is om werkgever én medewerkers samen aantoonbaar sterker en slagvaardiger te maken. Geen standaard formule maar maatwerk, waarbij  out-of-the-box-denken en handelen en discretie hoog in het vaandel staan. Geen vage toezeggingen, maar heldere afspraken en een vaste prijs. U weet wat u mag verwachten. Onze service is meer dan een oplossing en geen eenmalig 'kunstje'. Wij zijn toegewijd en blijven betrokken. Zo helpen we iedereen verder.

Op zoek naar personeel?

Werkend Nederland is specialist in het zoeken naar de bekende 'speld in de hooiberg'. Maatwerk om een nieuwe medewerker te vinden, die waarde toevoegt aan uw bedrijf, past in uw cultuur en aansluit op uw visie en doelstellingen. Het borgen van de juiste fit en een inwerkperiode wat daaraan bijdraagt, maakt deel uit van onze service. Ook voor het structureel rekruteren van nieuwe collega's kan een basis worden gelegd en in overleg verder worden uitgewerkt.  

Benieuwd hoe we dit doen? Neem gerust contact op voor een persoonlijke kennismaking. We denken graag met u mee en inventariseren wat nodig en gewenst is. 


Bij Werkend Nederland BV weet u waar u aan toe bent met duidelijke afspraken en een vaste prijs.

Duurzame inzetbaarheid

Wat betekent "duurzame inzetbaarheid" voor uw bedrijf? Continuïteit en voorsprong door medewerkers, die het naar hun zin hebben, weten wat er van hen wordt verwacht en zich blijven ontwikkelen. Het werkplezier, de inzet en het (werk)vermogen van uw medewerkers neemt toe. Medewerkers blijven betrokken, beschikken over voldoende relevante kennis en vaardigheden en passen zich makkelijk(er) aan. Voldoening en perspectief zijn hiervan een logisch gevolg.

Wilt u weten wat er speelt in uw bedrijf ? Zoekt u naar een ervaren partner, die u hierbij kan helpen? Werkend Nederland is vanaf 2010 specialist in Duurzame Inzetbaarheid binnen het MKB en faciliteert een Leven Lang Werkplezier. Wij 
onderzoeken het werkplezier, de loopbaan en de werkbeleving van uw medewerkers, wat ook geldt voor de bedrijfsbrede aandachtspunten in de werk-, leer- en organisatiecultuur. Werkgever én medewerkers kunnen hiermee aan de slag, wat aantoonbaar sterker en slagvaardiger maakt en van invloed is op de productiviteit en bedrijfsresultaten. 


Wist u dat de overheid meebetaalt? Werkend Nederland BV begeleidt u bij het aanvragen en administratief onderbouwen van uw subsidieaanvraag. Met een slagingspercentage van 100% is de kans groot dat uw investering hiervoor in aanmerking komt.

Ik wil meer informatie

Verbeteren van de inzetbaarheid van uw medewerker(s)

Heeft u een idee of uw personeel met zin of juist met tegenzin naar het werk gaat? Ervaren zij voldoening en werkplezier of juist niet? Aan een teruglopende productiviteit, gebrek aan betrokkenheid en oplopend verzuim merkt u wellicht dat er iets speelt. Leg daar maar eens de vinger op. Uiteindelijk zal de invloed op de service, de werksfeer en uw klanten onvermijdelijk zijn. 


ONDERZOEK | PERSOONLIJKE BEGELEIDING | NAZORG

Werkplezier en een positieve werkbeleving zijn direct van invloed op uw bedrijfsvoering. Wat leeft er in uw organisatie? Hoe beleven uw medewerkers het werk en de toekomst? Weten uw medewerkers wat zij écht in huis hebben? Sluit dit nog aan op de huidige bedrijfsvoering en doelstellingen? 

Werkend Nederland BV onderzoekt, geeft inzicht en richting, maakt bewust en activeert uw medewerker(s). Met aantoonbaar effect op uw organisatie. Weten hoe wij dit doen? Neem gerust contact met ons op. 


Werkend Nederland BV werkt samen met NPDI / TNO zodat de kwaliteit en privacy worden bewaakt.

Partner in HR - van personeelsdossier tot functioneringsgesprek

Wat u verwacht van uw medewerkers, mogen zij ook verwachten van uw personeelsbeleid. Past uw personeelsbeleid nog bij uw huidige bedrijfsvoering en plannen? Is het nog actueel volgens wet- en regelgeving en past het beleid in de tijdgeest? 


In iedere fase van uw bedrijf kunt u rekenen op onze HR support; vanaf het personeelsdossier tot en met het evalueren en beoordelen van het functioneren en de ontwikkeling van uw medewerker. Onze APK geeft inzicht in uw personeelsbeleid en personeelsorganisatie. Zo nodig passen we deze in overleg aan.  

Bij Werkend Nederland BV weet u waar u aan toe bent met duidelijke afspraken en een vaste prijs.

Ik wil meer informatie

wat mag u van ons verwachten

Werkend Nederland BV heeft als doel het beste uit uw personeel en daarmee uw organisatie te halen. Wij stellen objectief vast waar het goed gaat en waar de verbeterpunten liggen. Want medewerkers die met plezier en voldoening werken, zijn de basis van iedere organisatie. 


Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk, zowel op organisatorisch als op individueel niveau ; transparant, pragmatisch en doelgericht. Met praktische handvatten die werken. Voor elke vraag of probleem. Of het nu gaat om de inzetbaarheid of juist de instroom van uw personeel. Of het functioneren of juist de loopbaan van een medewerker. Wij streven naar een oplossing wat zowel hoort en past bij uw bedrijf als bij de medewerker(s). 


Bij Werkend Nederland weet u waar u aan toe bent met duidelijke afspraken en een vaste prijs

Resultaat

De juiste collega, die past in het werk en aansluit op uw organisatie. Daar gaan wij voor. Deze medewerker is betrokken, wendbaar en werkt efficiënt en klantgericht. De prestaties en het lerend vermogen van uw organisatie varen er wel bij, wat ook geldt voor collega's en klanten. Vanzelfsprekend straalt dit gunstig af op uw imago en de bedrijfsvoering. Wilt u weten hoe en wat dit betekent voor uw bedri

Ik wil meer informatie

De effecten voor u op een rij:

  • Optimaliseert de motivatie, inzetbaarheid en arbeidsprestaties 
  • Stimuleert tot productiviteit en klantfocus 
  • Versterkt de teamgeest en bedrijfscultuur 
  • Waarborgt kennis, kwaliteit en continuïteit 
  • Vermindert de personeelskosten
  • Merkbaar effect op de resultaten 
  • Draagt bij aan uw doelstellingen, waaronder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)