Maatwerk voor Personeel

Oplossingen voor Personeelszaken

WAT WIJ DOEN

HR Support op maat

Weet u wat er leeft binnen uw bedrijf? Wat zegt dit over uw personeelsbeleid. Past deze nog bij de huidige tijd en/of de ontwikkelingen van uw bedrijf?

Of wilt u meer inzicht in het functioneren en/of de inzetbaarheid van uw medewerkers.  De individuele loopbaan verder ontwikkelen. 

Zoekt u naar een collega voor een specifieke functie, die past in uw team en bij uw doelstellingen. Kijkt dan eerst eens binnen uw bedrijf. Welk potentieel heeft u in huis? 

Ondernemen met personeel is een vak apart. Welkom bij Werkend Nederland, uw ervaren HR partner. Wij werken aan een Leven Lang Werkplezier. Met maatwerk voor personeel en personeelsvraagstukken en praktische oplossingen voor personeelszaken. 

Wij staan graag voor u klaar.

 

Ontwikkelen van Personeel en Organisatie Inzichten in Personeel en Organisatie Actualiseren Personeelsbeleid en -Organisaties Bouwen aan een Sterk Team en Organisatie

 

MEER DAN EEN OPLOSSING

Werkend Nederland heeft tot doel om het beste uit uw personeel en daarmee uw organisatie te halen. Samen met werkgever en werknemer een Leven Lang Werkplezier te realiseren ; de basis van iedere succesvolle organisatie. Niet door middel van een standaard formule, maar door maatwerk wat past bij uw bedrijf. Met praktische handvatten die werken. Geen vage toezeggingen, maar heldere afspraken. Vanzelfsprekend staat discretie hoog in ons vaandel en werken we conform de AVG richtlijnen. 

Werkend Nederland werkt samen met NPDI/TNO, zodat de kwaliteit wordt bewaakt.

 

We denken en handelen out-of-the-box. Voor iedere vraag of probleem, zowel op organisatie als individueel niveau.

Onze service is meer dan een oplossing en geen eenmalig 'kunstje'. Wij blijven toegewijd en betrokken. Zo helpen we iedereen verder.


Werkend Nederland werkt transparant ; u weet van tevoren wat u mag verwachten voor een vaste prijs. 

INZICHT IN PERSONEEL EN ORGANISATIE 

Werkend Nederland onderzoekt het werkplezier, de werkbeleving en de inzetbaarheid van uw medewerkers. Wij inventariseren de bedrijfsbrede aandachtspunten binnen uw personeel-, werk- en leerorganisatie. Met de uitkomsten gaan we graag met u aan de slag, afgestemd op de verwachtingen en doelstellingen van uw onderneming. Zo behoudt uw onderneming voorsprong en blijft aantrekkelijk voor uw medewerkers en de arbeidsmarkt.


Wist u dat de overheid meebetaald?  Werkend Nederland is de specialist voor Duurzame Inzetbaarheid in het MKB.
Vanaf 2010 voeren we subsidieopdrachten uit. We begeleiden de aanvragen en onderbouwen administratief uw subsidieaanvraag.
Komt u aanvraag hiervoor in aanmerking? De afgelopen 10 jaar hebben we een slagingspercentage gerealiseerd van 100%

Ik wil meer informatie

 

ONTWIKKELEN VAN UW PERSONEEL EN ORGANISATIE

Werkend Nederland stimuleert en verbetert de ontwikkeling, inzetbaarheid en loopbaan van uw medewerkers. Afgestemd op de verwachtingen en doelstellingen van het bedrijf en het individu. Iedere medewerker wordt persoonlijk begeleid en bewust gemaakt van persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en perspectieven. Leidinggevenden worden nauw betrokken in dit proces en zo nodig klaargestoomd om dit te borgen. Zo halen we het beste uit uw medewerkers en daarmee uw organisatie naar boven.    

 

Onze ruime ervaring strekt uit van directiekamer tot en met de werkvloer. Wij delen deze kennis en ervaring graag met u.

BOUWEN AAN EEN STERK TEAM EN ORGANISATIE  

Werkend Nederland begeleidt de uitdagingen van een gezonde groei en/of ontwikkeling van uw bedrijf. We bouwen graag mee aan een gezonde en duurzame personeelsorganisatie. 

 

Werkend Nederland borgt een zorgvuldige opbouw van uw team.
U kunt op ons rekenen voor de ontwikkeling en doorstroom van uw meest geschikte interne kandidaat/kandidaten naar een volgende functie. Gelijktijdig begeleiden we medewerkers die extra zorg en begeleiding nodig hebben in het werk. Zodat het werk nog beter aansluit op de kwaliteiten van de medewerker (jobcrafting) of de medewerker beter tot z'n recht komt in een ander functie binnen het bedrijf (demotie).
Om het werkplezier te kunnen blijven waarborgen kan ook een stap naar passend werk buiten de organisatie worden overwogen (outplacement).
In alle voorkomende situaties kunt u op onze zorgvuldige en discrete aanpak rekenen. 

 

Werkend Nederland werft.
Wij zijn ruim ervaren in het werven en selecteren van de bekende 'speld in de hooiberg' ; vanaf directiekamer tot en met de werkvloer. De kandidaat, die met zijn/haar talenten, kennis en ervaring waarde toevoegt aan uw bedrijf. De nieuwe collega, die aansluit op uw bedrijfscultuur, visie en doelstellingen. We begeleiden de inwerkperiode en borgen de juiste fit, wat bijdraagt aan een vliegende start.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking.

ACTUALISEREN VAN UW PERSONEELSBELEID: VAN PERSONEELSDOSSIER TOT FUNCTIONERINGSGESPREK

Wat u verwacht van uw medewerkers, mogen zij ook verwachten van uw personeelsbeleid. Is uw organisatie door groei en/of fusie veranderd? Of heeft u onlangs een reorganisatie doorgevoerd. Sluit uw personeelsbeleid aan op wet- en regelgeving en de tijdgeest?

Werkend Nederland is bij uitstek uw partner voor een APK van uw personeelsbeleid, zodat deze weer aansluit op uw huidige situatie.

In iedere fase van uw bedrijf kunt u rekenen op onze support; vanaf het personeelsdossier tot en met het evalueren en beoordelen van het functioneren uw medewerker.

Ik wil meer informatie

effecten op een rij

Een personeelsorganisatie en -beleid wat past bij uw bedrijfscultuur en doelstellingen, draagt bij aan een duurzame samenwerking en arbeidsrelatie. Het werkplezier en lerend vermogen van uw medewerkers varen er wel bij. Vanzelfsprekend straalt dit gunstig af op uw klanten en de arbeidsmarkt. De effecten op een rij :

  • optimaliseert de motivatie, inzetbaarheid en leer- en arbeidsprestaties
  • stimuleert tot het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid 
  • versterkt de teamgeest en bedrijfscultuur
  • waarborgt kennis, kwaliteit en continuïteit
  • verhoogt de productiviteit en de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt
  • gunstige invloed op de personeels(on)kosten en verzuim
  • draagt bij aan uw doelstellingen voor goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)