Maatwerk voor Personeel
Oplossingen voor Personeelszaken

WAT WIJ DOEN

HR Support op maat

Wilt u het functioneren en/of inzetbaarheid van uw medewerkers op een hoger plan brengen? De loopbaan verder ontwikkelen?
Of bent u juist op zoek naar een collega, die past in uw team en bij uw doelstellingen. Maar heeft u gelijktijdig geen idee welk
potentieel u in huis hebt. Wat leeft er binnen uw bedrijf? Past uw personeelsbeleid nog bij uw bedrijfsvoering en deze tijd.


Ondernemen met personeel is een vak apart. 
Welkom bij Werkend Nederland, uw ervaren HR partner. Wij werken aan een Leven Lang Werkplezier in het MKB. Met maatwerk voor personeel en personeelsvraagstukken. Met praktische oplossingen voor personeelszaken. Wij sta

an graag voor u klaar voor :


             Inzichten in Personeel en Organisatie         Ontwikkelen van Personeel en Organisatie


              Bouwen aan een Sterk Team en Organisatie         Actualiseren Personeelsbeleid en -Organisaties

Meer dan een oplossing

Werkend Nederland heeft tot doel om het beste uit uw personeel en daarmee uw organisatie te halen. Samen met werkgever en werknemer een Leven Lang Werkplezier te realiseren ; de basis van iedere succesvolle organisatie. Niet door middel van een standaard formule, maar door maatwerk wat past bij uw bedrijf. Met praktische handvatten die werken. Geen vage toezeggingen, maar heldere afspraken. Vanzelfsprekend staat discretie hoog in ons vaandel en werken we conform de AVG richtlijnen.


We denken en handelen out-of-the-box. Voor iedere vraag of probleem, zowel op organisatieniveau als individueel niveau.
Onze service is meer dan een oplossing en geen eenmalig 'kunstje'. Wij blijven toegewijd en betrokken. Zo helpen we iedereen verder.


Werkend Nederland werkt transparant ; u weet van tevoren wat u mag verwachten voor een vaste prijs.

INZICHT IN PERSONEEL EN ORGANISATIE 

Werkend Nederland onderzoekt het werkplezier, de loopbaan en de werkbeleving van uw medewerkers. Wij inventariseren de aandachtspunten innovatie uw personeel-, werk- en leerorganisatie. We geven inzicht in de bedrijfsbrede aandachtspunten in uw personeelsbeleid en -organisatie. Met de uitkomsten kunt u met ons aan de slag, wat bijdraagt aan duidelijkheid en continuïteit.
Uw bedrijf behoudt voorsprong en blijft aantrekkelijk voor personeel en de arbeidsmarkt.

Werkend Nederland werkt samen met NPDI / TNO zodat de kwaliteit en privacy worden bewaakt


Wist u dat de overheid meebetaald?  Werkend Nederland is de specialist voor Duurzame Inzetbaarheid in het MKB.
Vanaf 2010 voeren we subsidieopdrachten uit. We begeleiden de aanvragen en onderbouwen administratief uw subsidieaanvraag.
Komt u aanvraag hiervoor in aanmerking? De afgelopen 10 jaar hebben we een slagingspercentage gerealiseerd van 100%.

ontwikkelen van uw personeel en organisatie  

               ONDERZOEK | PERSOONLIJKE BEGELEIDING | NAZORG

               Werkend Nederland onderzoekt werkplezier, werkbeleving en perspectief. We stemmen dit af op de onderlinge verwachtingen en
               de doelstellingen. Medewerker worden bewust gemaakt van hun kwaliteiten en perspectieven in het werk en de loopbaan. Werkend
               Nederland ondersteunt en begeleidt medewerker en werkgever bij de inzetbaarheid in het werk en de ontwikkeling in de loopbaan. 
               Zo halen we het beste uit uw personeel en daarmee uw organisatie naar boven. 


               Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking. Onze ruime 
               ervaring strekt uit van directiekamer tot werkvloer. Wij denken graag met u mee en inventariseren wat nodig en gewenst is.


              Werkend Nederland werkt samen met NPDI / TNO zodat de kwaliteit en privacy worden bewaakt

BOUWEN AAN EEN STERK TEAM EN ORGANISATIE  

Op zoek naar een nieuwe collega? Werkend Nederland is ruim ervaren in het werven en selecteren van de bekende 'speld in de
hooiberg'. Een collega, die met zijn/haar talenten, kennis en ervaring waarde toevoegt aan uw bedrijf en aansluit op uw bedrijfscultuur, 
visie en doelstellingen. Het borgen van de juiste fit en inwerkperiode, maakt deel uit van onze service. 


Promotie van uw medewerker? Vanzelfsprekend kijken we eerst samen met u wie u in huis hebt voor de vacature. Werkend Nederland selecteert en begeleidt de promotie van uw medewerker. 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking. Onze ruime
ervaring strekt uit van directiekamer tot werkvloer. Wij denken graag met u mee en inventariseren wat nodig en gewenst is. 

actualiseren van uw personeelsbeleid :
van personeelsdossier tot functioneringsgesprek

Wat u verwacht van uw medewerkers, mogen zij ook verwachten van uw personeelsbeleid. Is uw organisatie door groei en/of fusie veranderd? Of heeft u onlangs een reorganisatie doorgevoerd. Sluit uw personeelsbeleid aan op wet- en regelgeving en de tijdgeest? 


Werkend Nederland is bij uitstek uw partner voor een APK van uw personeelsbeleid, zodat deze weer aansluit op uw huidige situatie.
In iedere fase van uw bedrijf kunt u rekenen op onze support; vanaf het personeelsdossier tot en met het evalueren en beoordelen van
het functioneren en de ontwikkeling van uw medewerker.

Ik wil meer informatie

effecten op een rij

Personeelsorganisatie en -beleid, wat past bij uw bedrijf, bedrijfscultuur en doelstellingen. Daar gaan wij voor. 
De prestaties en het lerend vermogen van uw medewerkers varen er wel bij. Vanzelfsprekend straalt dit gunstig af op uw klanten
en de arbeidsmarkt. De effecten op een rij :

  • optimaliseert de motivatie, inzetbaarheid en arbeidsprestaties
  • stimuleert tot ontwikkeling en productiviteit 
  • versterkt de teamgeest en bedrijfscultuur
  • waarborgt kennis, kwaliteit en continuïteit
  • gunstige effecten op personeels(on)kosten
  • aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt
  • draagt bij aan uw doelstellingen voor goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)