Werkplezier journaal

mei 2018

DUURZAME INZETBAARHEID - ESF SUBSIDIE 2018: ZO PAKT U HET AAN

Wilt u de inzetbaarheid van uw personeel verbeteren? 

Ook dit jaar wordt subsidie door het Europees Sociaal Fonds (ESF) beschikbaar gesteld met als doel om de duurzame inzetbaarheid van uw personeel te bevorderen. De subsidie is bedoeld voor bedrijven met minimaal 2 medewerkers in vaste dienst. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000,- (ex. btw) en maximaal € 25.000,- (ex.btw) te bedragen. Subsidie bedraagt 50% met een maximum van € 12.500,-.


Wat wordt er verstaan onder duurzame inzetbaarheid (DI)?
 

Het productief, gemotiveerd en gezond houden van medewerkers met als doel om met plezier aan het werk te zijn en te blijven tot aan pensionering. Wilt u weten of uw bedrijf voor ESF subsidie in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op.


Wanneer kan subsidie worden aangevraagd?

Uitvoering Van Beleid (voorheen Agentschap SZW) meldt dat er 3 nieuwe aanvraag tijdvakken worden opengesteld. Eerste tijdvak waarin een volledige aanvraag kan worden ingediend is eind juni 2018. De overige tijdvakken voor 2018 volgen. Let op : ingediende aanvragen worden op basis van loting toegekend.


Wanneer de overige 2 tijdvakken volgen is nog niet bekend. Voor elk tijdvak is € 15 miljoen beschikbaar. In slechts 1 van de 3 tijdvakken kan aanvrager een subsidie van maximaal € 12.500,-- ontvangen. Dit is overigens een hoger bedrag dan in voorgaande jaren.


Werkend Nederland is specialist in duurzame inzetbaarheid (DI). 

Werkend Nederland is ruim ervaren in het verzorgen van DI-projecten met een bewezen slagingskans van 100% vanaf 2014. Wij verzorgen zowel het voorbereiden en tijdig indienen van uw aanvraag bij een gespecialiseerde intermediair als het uitvoeren van uw opdracht onder ESF subsidie.

Werkend Nederland werkt samen met NPDI / TNO zodat de kwaliteit en privacy worden bewaakt. Het behandelen en monitoren van uw subsidieaanvraag wordt verzorgd door PNO Consultants, gespecialiseerde intermediair in Innovatie en Subsidies.

Meer weten?
Wij informeren u graag over de specifieke mogelijkheden voor uw organisatie. Neem contact met ons op onder info@werkend-nederland.nl of 0182 - 51 57 30. Uw vraag is ook snel gesteld via SMS of Whatsapp onder 06-51 78 65 66.


Volg ons onder Werkend Nederland - Partner in HR

mei 2018

HR TRENDS: WERKBELEVING EN PERSPECTIEF IN 2018

Actuele HR trends door de ogen van medewerkers, HR-professionals en bestuurders.

Voor meer informatie : 0182 - 51 57 30 of 06-51 78 65 66

Volg ons onder Werkend Nederland - Partner in HR

Employer branding: hype of bittere noodzaak

Een groeiend vertrouwen in de economie spoort medewerkers aan om na te denken over hun loopbaan. Opvallend genoeg wordt er dan snel buiten de organisatie gekeken. Is dit het gebrek aan loopbaanperspectief of schort het aan de juiste aandacht?

Uit onderzoek blijkt dat voor 50% van de werkenden het gebrek aan uitdaging en voldoening de reden tot vertrek is. Gevolgd door het ontbreken van doorgroeimogelijkheden (41%) en gebrek aan erkenning/waardering (39%). Slechts 28% van de werkenden vertrekt om reden van een verbetering van salaris. Employer branding is in de huidige arbeidsmarkt dus geen overbodige luxe.

Het tij keren? Werkend Nederland helpt u en uw organisatie graag verder met het binden en boeien van uw medewerkers. Meer weten? Wij informeren u graag : 0182 - 51 57 30 of 06-51 78 65 66 


Volg ons onder Werkend Nederland - Partner in HR

april 2018

VAN REMMEN NAAR BEWEGEN 

Enthousiasme of afkeer voor verbetering. Hoe krijgt u uw medewerkers in beweging? 

Behoefte aan info en/of hulp? Werkend Nederland helpt u en uw organisatie graag verder.

Volg ons onder Werkend Nederland - Partner in HR

april 2018

APK VOOR BLIJVEND WERKPLEZIER 

De Tweede Kamer wil een APK voor werkenden, een zogenoemde Werk-APK. Het gaat erom inzicht te krijgen in uw waarde op de arbeidsmarkt.  

Behoefte aan info en/of hulp? Werkend Nederland helpt u en uw organisatie graag verder.

Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

april 2018

VERTROUWEN, TROTS EN PLEZIER

Betrokken personeel is tevreden personeel


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

april 2018

GOED WERKGEVERSCHAP IN 2018 

De trends voor goed werkgeverschap  


Volg ons onder  Werkend Nederland - PersoneelSupport 

april 2018

maart 2018

AAN DE SLAG MET POTENTIEEL 

De criteria die bedrijven gebruiken om talent te spotten zijn achterhaald.

Zo spot u talent in de 21e eeuw


Volg ons onder  Werkend Nederland - PersoneelSupport

januari 2018

januari 2018

januari 2018

december 2017

DE BESTE WENSEN VOOR 2018

Dank voor de plezierige contacten en/of samenwerking in 2017.
Samen met u en & uw team zien we uit naar een voortvarend 2018.


Team Werkend Nederland


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

december 2017

HYPE OF CONSTRUCTIEF?

Het Nieuwe Beoordelen 


Werkgever zorg dat u uw zaken op orde houdt!


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

december 2017

SINTERKERST & NIEUW

Onze blijk van dank voor de prettige samenwerking in 2017


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

november 2017

AMBASSADEURS

Werken aan een Sterk Merk

Uw personeel als ambassadeurs


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

november 2017

MEER VRAAG DAN AANBOD

Arbeidsmarkt 2017: blijf onderscheidend!

De feiten van de arbeidsmarkt in 2017.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

oktober 2017

KOPSTUKKEN

Werken aan een topteam

Hoe maakt u van een doorsnee team een topteam dat optimaal presteert?


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

oktober 2017

SCHOUDERKLOPJE

Geef eens wat vaker een compliment

Positieve feedback motiveert meer dan een financiële beloning.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

oktober 2017

OPTIMISME

Waardering en nuttig zijn op het werk

Nederlandse werknemers zijn 'optimistische denkers' volgens onderzoek van het ADP 

Research Institute®


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

september 2017

FUNCTIE OP MAAT

De inzetbaarheid van uw personeel op peil houden

Hoe houd je je mensen langer gezond aan het werk? Meer dan de helft van het Nederlandse bedrijfsleven neemt maatregelen.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

september 2017

USP VOOR HET MKB

Frisse blik op uw personeelsbeleid

Slimme werkgever doet zijn voordeel met vergrijzend personeelsbestand


Volg ons onder Werkend Nederland

september 2017

GOUD IN HANDEN

Zelfsturend personeel is goud waard

Verandering en innovatiekracht door het binden en boeien van zelfsturend talent.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

augustus 2017

WINNAARS

Wat wordt gevraagd op de arbeidsmarkt

Infographic Arbeidsmarktrapportage 2e kwartaal 2017


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

augustus 2017

MEER VRAAG DAN AANBOD

Bedrijfsleven ervaart personeelstekort

Nederlandse bedrijven moeten steeds meer moeite doen om geschikte arbeidskrachten te vinden. Aan het begin van het 3e kwartaal 2017 meldt 1 op de 6 ondernemers het personeelstekort als een belemmering te ervaren voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

augustus 2017

ARBEIDSMARKT IN VERSNELLING

Bedrijfsleven ervaart personeelstekort

In het 2e kwartaal 2017 is het aantal banen opnieuw toegenomen. Op jaarbasis is de banengroei de grootste sinds 2008. Ook het aantal vacatures nam in het 2e kwartaal sterk toe, dat meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

augustus 2017

VAARWEL 'OLD SCHOOL' WERKEN

Kansen pakken

Voor een MKB bedrijf is het relatief makkelijk om de organisatiestructuur om te gooien van topdown naar zelfsturend. Voor corporates ligt dit anders. 'Begin bovenaan met veranderen. Vaak gebeurt het andersom'.

Van gedachten wisselen? Neem vrijblijvend contact met ons op via 0182 - 51 57 30 of info@werkend-nederland.nl.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

juli 2017

AANDACHT LOONT

Goed werkgeverschap betaalt zich uit

Goed werkgeverschap vraagt om een aandachtig en betrokken personeelsbeleid. De gevolgen van nalatigheid kunnen verstrekkend zijn, zoals blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Van gedachten wisselen? Neem vrijblijvend contact met ons op via 0182 - 51 57 30 of info@werkend-nederland.nl.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

juli 2017

GOED WERKGEVERSCHAP

Scholingsplicht vraagt om actieve rol werkgever

Goed werkgeverschap vraagt een actief scholingsaanbod van de werkgever. Nalatigheid heeft verstrekkende consequenties.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

juli 2017

ARBEIDSMARKTSTRESS

Aan boord krijgen én houden van personeel is onderschat

Werkgevers verwachten dit jaar meer moeite te hebben om medewerkers te werven en te behouden. Zo'n 50% van de werkgevers heeft daar nu al last van. In vergelijk met 2016 betrof dit circa 30%, in 2015 circa 20%. Meer dan een kwart van het personeel is op zoek naar een andere baan. Wat kunt u doen om het tij te keren?

Neem vrijblijvend contact met ons op via 0182 - 51 57 30 of info@werkend-nederland.nl.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

juli 2017

INNOVATIEKRACHT

7 kenmerken van innovatieve leiders

Wendbare organisaties kunnen makkelijker dagelijkse uitdagingen en veranderingen aan. Dat vraagt om steeds sneller beslissingen nemen, waarbij kwaliteit en risico's niet uit het oog worden verloren. Wat kenmerkt de innovatieve leider?


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

juli 2017

HET WERKT NIET MEER ...

Het einde van de manager

De rol van de manager ligt onder vuur; klassiek management, stroperige besluitvorming, protocollen en overhead. Het lijkt niet meer te werken. Veel bedrijven kampen met een oplopend ziekteverzuim. Werknemers zijn ongemotiveerd, wat ten koste gaat van de productiviteit en werksfeer. Maar het kan ook anders...

Neem vrijblijvend contact met ons op via 0182 - 51 57 30 of info@werkend-nederland.nl.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

juli 2017

BRUISEN VAN ENERGIE

De kracht van bevlogenheid

Bevlogen medewerkers werken hard(er), bruisen van energie, zijn betrokken en productiever. Bedrijven met bevlogen medewerkers presteren beduidend beter. Uit onderzoek blijkt de klantloyaliteit 10% hoger is, dat deze bedrijven ruim 20% winstgevender zijn en dat het ziekteverzuim 40% lager is. Gebrek aan bevlogenheid is de grote boosdoener voor medewerkers én bedrijven...

Laat uw organisatie bruisen. Neem vrijblijvend contact met ons op via 0182 - 51 57 30 of info@werkend-nederland.nl.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

juli 2017

VERBETERKANSEN PAKKEN

Voorkomen is beter dan genezen

Ruim een miljoen Nederlanders zit in de gevarenzone richting uitval (burn-out). Heftig voor de medewerker, pittig en prijzig voor de werkgever. De medewerker is gemiddeld 242 dagen uit de running. Naast het gemis binnen uw organisatie bedraagt de gemiddelde kostenpost € 250,- per dag of circa € 60.000,- over de gemiddelde uitvalsduur. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Verbeterkansen pakken? Neem vrijblijvend contact met ons op via 0182 - 51 57 30 of info@werkend-nederland.nl.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

juli 2017

ALLE ZEILEN BIJZETTEN

Arbeidsmarkt in beweging

De economie trekt aan, zo ook de arbeidsmarkt. De vraag naar kwaliteit is groot. Het aanbod is gering. Hoe valt uw onderneming op en blijft u een aantrekkelijke werkgever? Van gedachten wisselen? Neem contact met ons op via 0182 - 51 57 30 of info@werkend-nederland.nl.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

juli 2017

REURING OP DE WERKVLOER

Samenwerken met Generatie Z

De denk- en werkwijze van deze generatie verandert de werkvloer. Wat betekent dit voor uw onderneming? Neem contact met ons op via 0182 - 51 57 30 of info@werkend-nederland.nl.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

mei 2017

MOTIVATIE VERBETEREN DOEt u ZO

Wat u zou moeten weten over Motivatie

Wat motiveert medewerkers om hun best te doen en goed te presteren? Meer informatie: neem contact met ons op via 0182 - 51 57 30 of info@werkend-nederland.nl.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

mei 2017

PLUK DE VRUCHTEN!

Hoe verbetert u de eigen verantwoordelijkheid van uw medewerkers?

Stimuleer het eigenaarschap en pluk de vruchten. Weten hoe? Neem contact met ons op via 0182 - 51 57 30 of info@werkend-nederland.nl.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

mei 2017

NEEM MET MINDER GEEN GENOEGEN

Hoe vindt en bindt u uw medewerkers in deze tijd?

De economie trekt aan. Kansen gloren aan de horizon. Gelijktijdig verandert de maatschappij in een rap tempo en lijkt de krappe arbeidsmarkt roet in het eten te gooien.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

mei 2017

GEBRUIKMAKEN VAN ESF SUBSIDIE? ZO PAKT U HET AAN

Wilt u de inzetbaarheid van uw personeel verbeteren? Ook dit jaar wordt subsidie door het Europees Sociaal Fonds (ESF) beschikbaar gesteld met als doel om de duurzame inzetbaarheid van uw personeel te bevorderen. De subsidie is bedoeld voor bedrijven met minimaal 2 medewerkers in vaste dienst. De subsidie op uw kostenbegroting, ter grootte van minimaal € 12.000,- en maximaal € 20.000,-, bedraagt 50%.


Wat wordt verstaan onder duurzame inzetbaarheid? Het productief, gemotiveerd en gezond houden van medewerkers met als doel om met plezier aan het werk te zijn en te blijven tot aan pensionering. Wilt u weten welke toepassingen voor subsidie in aanmerking komen? Neem contact met ons op.


Wanneer kan subsidie worden aangevraagd? In overleg, maar uiterlijk op 1 oktober a.s. Ingediende aanvragen worden op datum van binnenkomst in behandeling genomen.


Werkend Nederland is specialist in duurzame inzetbaarheid. Wij verzorgen zowel het voorbereiden en tijdig indienen van uw aanvraag als het uitvoeren van uw opdracht onder ESF subsidie.
Meer weten? Wij informeren u graag over de specifieke mogelijkheden voor uw organisatie. Neem contact met ons op onder info@werkend-nederland.nl of 0182 - 51 57 30. Uw vraag is ook snel gesteld via SMS of Whatsapp onder 06-51 78 65 66.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

april 2017

april 2017

MAAKT WERK GELUKKIG?

Onderzoek naar de invloed van werk op ons geluk

Werkplezier bevorderen? Neem contact met ons op via info@werkend-nederland.nl of 

0182 - 51 57 30.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

april 2017

PERSONEELSDOSSIER ONDERSCHAT

Waarom zorgvuldige dossiervorming belangrijker is dan ooit

Dossiervorming? Het functioneren van uw medewerker verbeteren? Neem contact met ons op via info@werkend-nederland.nl of 0182 - 51 57 30.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

april 2017

HR: BOEIEN EN BINDEN BELANGRIJKER DAN OOIT

De gewijzigde rol en toegevoegde waarde van HR

HR Support nodig? Neem contact met ons op via info@werkend-nederland.nl of

0182 - 51 57 30.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport.

maart 2017

DE INVLOED VAN DUURZAME INZETBAARHEID OP EFFICIËNTER WERKEN

Medewerker wil efficiënter werken

Hoe is het gesteld in uw bedrijf? Support bij Duurzame Inzetbaarheid nodig? Neem contact met ons op via info@werkend-nederland.nl of 0182 - 51 57 30.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

februari 2017

GELUKKIGE WERKNEMER IS PRODUCTIEVER

Het effect van werkgeluk op het werk en de werkomgeving

Geef een boost aan werkplezier én productiviteit. Neem contact met ons op via info@werkend-nederland.nl of 0182 - 51 57 30.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

februari 2017

BLIJF ALS WERKGEVER AANTREKKELIJK IN EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT

Tekort aan Vakmensen vraagt om visie en onderscheidend vermogen

Vinden en Boeien & Binden van personeel in 2017? Neem contact met ons op via info@werkend-nederland.nl of 0182 - 51 57 30.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

januari 2017

BETROKKEN PERSONEEL ZORGT VOOR TOPPRESTATIES

De effecten van Werknemerbetrokkenheid op uw bedrijf

Werknemerbetrokkenheid stimuleren? Neem contact met ons op via info@werkend-nederland.nl of 0182 - 51 57 30.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

januari 2017

PERSONEELSVRAAGSTUKKEN?

Voor informatie en/of een vrijblijvende kennismaking :

0182 - 51 57 30 | info@werkend-nederland.nl | Whatsapp: 06-51 78 65 66


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

januari 2017

Werkend Nederland, PARTNER VAN NPDI

Informatie Werkend Nederland, partner Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid

Meer informatie en/of support voor introductie en/of implementatie van Duurzame Inzetbaarheid? Neem contact met ons op via info@werkend-nederland.nl of 0182 - 51 57 30.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

januari 2017

ONZE BESTE WENSEN VOOR 2017

Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

december 2016

Werkend Nederland IN HET NIEUWS

Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

december 2016

december 2016

KLANTWAARDERING Werkend Nederland

Klantwaardering: Sinterklaasbezoek 2016


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

18 november 2016

BEDRIJVEN KIEZEN VOOR DUURZAME INZETBAARHEID

Duurzame Inzetbaarheid staat de komende jaren met stip op 1.

De belangrijkste inzichten op een rij.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

oktober 2016

september 2016

TOP 5 HR PRIORITEITEN

TOP 5 HR prioriteiten 2016

Uit de TOP 5 HR prioriteiten blijkt dat Strategische personeelsplanning en Duurzame Inzetbaarheid dit jaar hoge prioriteit hebben.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

september 2016

ARBEIDSMARKT IN BEWEGING

De baan is uit, werk is in...

In steeds meer sectoren begint het idee van de ‘vaste baan’ tot iets uit het verleden te behoren. De baan wordt vervangen door een serie wisselende projecten. Wat zijn de gevolgen voor werknemers en opdrachtgevers?


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

september 2016

AANTOONBARE EFFECTEN VAN EMPATHIE

Empathie en de aantoonbare effecten binnen het team

Meer empathie binnen uw team heeft aantoonbare positieve effecten. Hoe kunt u ‘sturen op empathie’ in uw team?


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

september 2016

DIT JAAR GEBRUIKMAKEN VAN ESF SUBSIDIE? ZO PAKT U HET AAN

Wilt u de inzetbaarheid van uw personeel verbeteren? Ook dit jaar wordt subsidie door het Europees Sociaal Fonds (ESF) beschikbaar gesteld met als doel om de duurzame inzetbaarheid van uw personeel te bevorderen. De subsidie is bedoeld voor bedrijven met minimaal 2 medewerkers in vaste dienst. De subsidie op uw kostenbegroting, ter grootte van minimaal € 12.000,- en maximaal € 20.000,- bedraagt 50%.


Wat wordt verstaan onder duurzame inzetbaarheid? Het productief, gemotiveerd en gezond houden van medewerkers met als doel om met plezier aan het werk te zijn en te blijven tot aan pensionering. Wilt u weten welke toepassingen voor subsidie in aanmerking komen? Neem contact met ons op.


Wanneer kan subsidie worden aangevraagd? Aanvragen kunnen op 14 november a.s. worden ingediend. Het tijdvak sluit op 25 november 2016. Ingediende aanvragen worden op datum van binnenkomst in behandeling genomen.
Werkend Nederland is specialist in duurzame inzetbaarheid. Wij verzorgen zowel het voorbereiden en tijdig indienen van uw aanvraag als het uitvoeren van uw opdracht onder ESF subsidie.


Meer weten?

Wij informeren u graag over de specifieke mogelijkheden voor uw organisatie. Neem contact met ons op onder info@werkend-nederland.nl of 0182 - 51 57 30. Uw vraag is ook snel gesteld via SMS of Whatsapp onder 06-51 78 65 66.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

september 2016

DE AANTOONBARE EFFECTEN VAN DUURZAME INZETBAARHEID

Hoe meet u Duurzame Inzetbaarheid?

'Een medewerkersonderzoek is een goed instrument om duurzame inzetbaarheid te meten,' vertelt Kilian Wawoe, docent HRM aan de Amsterdamse Vrije Universiteit. 'Met zo'n onderzoek ontdek je of mensen in hun kracht zitten, of ze doen wat bij hen past, dus of ze op de juiste plek zitten en daarmee duurzaam inzetbaar zijn.'


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport

september 2016

WIJ ZIJN ER TROTS OP!

Onze website is vernieuwd. Wij zijn benieuwd wat u er van vindt.

Opbouwende kritiek is altijd welkom.


Volg ons onder Werkend Nederland - PersoneelSupport